Verwerking van je verleden of trauma

"Niemand kan een ander helen. We kunnen alleen onszelf helen en alles wat we daarvoor nodig hebben zit in ons" - Franz Ruppert

Het klinkt eenvoudig. Ik moet verwerken wat er is gebeurd zodat ik door kan met mijn leven. Maar om echt los te komen van wat anderen jou hebben aangedaan is helemaal niet zo eenvoudig. Vaak heb je daar hulp bij nodig. Iemand die je de weg wijst en dit proces samen met je aan durft te gaan.

Trauma's zijn in te delen in;
Shocktrauma; waarbij je een heftige gebeurtenis meemaakt die diepe sporen na laat. 
Jeugdtrauma; waarbij je vaak lang blootgesteld hebt gestaan aan gedrag van mensen dat schadelijk voor jou was.

Soms maak je in je leven meerdere traumatische gebeurtenissen mee, waardoor je gevoelsleven behoorlijk in de war kan zijn. Ook een verlies van een dierbare, je gezondheid of een vervelende scheiding kan traumatisch worden.

Als je last hebt van triggers in dagelijkse gebeurtenissen, waardoor je snel in een bepaalde negatieve emotie schiet, zoals bang, boos of verdrietig kan er sprake zijn van trauma. Vaak bouwen we bewust of onbewust coping-mechanismen (een verdedigingsstrategie) in om met deze gevoelens te kunnen omgaan. Dit kan van alles zijn, denk aan teveel drinken, please-gedrag, overeten, agressief reageren, vluchten ed.
Door dit gedrag overmatig te laten zien beroof je jezelf en vaak ook geliefden uit je omgeving van veel levensplezier.

Wat houdt traumatherapie in?
Je krijgt een stuk psycho-educatie waarbij we je met simpele duidelijke tekeningen uitleg hoe de dingen werken in jouw bewustzijn en je onbewuste en waarom je bepaald gedrag hebt ontwikkeld. Snappen en begrijpen is de eerste stap naar een gevoel van beheersing van jezelf en de situatie.
 
Dan gaan we kijken naar je coping-mechanismen. Wat doe jij om maar niet te hoeven dealen met je emoties. Waar ben je zo bang voor eigenlijk, wat denk je dat er gebeurt als gevoel er wel mag zijn?
 
Stukje bij beetje, in jouw tempo gaan we je trauma benoemen en herkennen. Door er over te praten neemt de angst af, je raakt er gek genoeg aan gewend. Je krijgt een gevoel van controle over je herinnering.. We gaan dingen in perspectief plaatsen of het gevoel van gevaar bekijken. Je mag huilen om wat je is aangedaan, er boos over zijn! Doordat je erkenning en ruimte krijgt, kan die hogedrukpan van ingehouden emoties eruit. Hierdoor kan de traumabeleving van vandaag een minder bedreigende betekenis krijgen. Je gevoel van paniek, angstaanvallen, hyperventilatie, nachtmerries of woedeaanvallen nemen af.
 
Hoe we dit precies aanpakken zal per persoon en per ervaring verschillen. Er zijn veel verschillende mogelijkheden die we op maat zullen aanbieden, dit hangt erg af van jouw verhaal, wat je in het verleden al geprobeerd hebt en waar je nu het meeste last van hebt.

De meest bekende behandelmethode bij trauma is EMDR.

 
Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast?
In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

Welke voorbereidingen zijn nodig?
EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen vertellen wat hij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid bespreken hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?
De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In onze praktijk werken we met een lichtbalk, waarbij je een lichtje volgt dat heen en weer gaat. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDRprocedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?
De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Hoe werkt EMDR?
Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering, wanneer deze in gedachten wordt genomen, zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Zijn er ook nadelen?
Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen dat de cliënt een dagboekje bijhoudt en opschrijft wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting besproken worden.
 
Kom op, bevrijd jezelf. Maak een afspraak voor een kennismaking en voel of wij een klik hebben. Wij willen er graag voor je zijn!