Trauma-therapie-EMDR

Traumatherapie met EMDR; Ik wil mijn verleden verwerken.

Hier geven wij ons antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is een trauma? 
 • Hoe weet ik of ik een trauma heb?
 • Wat houdt traumatherapie in? 
 • Welke soorten traumatherapie zijn er?
 • Wat is de beste therapie bij trauma?  
 • Wat doe je bij traumatherapie? 
 • Wat is EMDR precies en helpt EMDR bij trauma? 
 • Wat is PTSS en wanneer heb je PTSS? 
 • Kun je een trauma zelf verwerken? 
 • Wordt traumatherapie bij jou vergoed?  


Het klinkt eenvoudig. Ik moet verwerken wat er is gebeurd zodat ik door kan met mijn leven. Maar om echt los te komen van wat anderen jou hebben aangedaan is helemaal niet zo eenvoudig. Dit is een intens proces van loslaten en doorgaan. EMDR kan naast therapie daar hulp bij bieden. 
Vaak heb je daar hulp bij nodig. Iemand die je de weg wijst en dit proces samen met je aan durft te gaan. Ik ben al 8 jaar een goed geschoolde trauma-therapeut en een geaccrediteerde EMDR-behandelaar.

Wat is een trauma? 

 
Een trauma verwijst naar een ernstige emotionele schok of een buitengewone gebeurtenis die iemands vermogen om te functioneren beïnvloedt. Het kan worden veroorzaakt door verschillende ervaringen, zoals fysiek letsel, geweld, seksueel misbruik, natuurrampen, oorlog, verlies van een geliefde, of andere ingrijpende gebeurtenissen die iemands gevoel van veiligheid en welzijn bedreigen.
 

Trauma's zijn in te delen in; 

Shocktrauma; waarbij je een heftige gebeurtenis meemaakt die diepe sporen na laat.  
Jeugdtrauma; waarbij je vaak lang blootgesteld hebt gestaan aan gedrag van mensen dat schadelijk voor jou was. 


Trauma kan zowel op de korte termijn als op de lange termijn ernstige gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), angststoornissen, depressie, verslaving en andere psychische problemen. Het kan ook leiden tot veranderingen in gedrag, emoties en zelfbeeld.

Hoe weet ik of ik een trauma heb? 

 
Als je je afvraagt of je een trauma hebt, zijn er enkele tekenen en symptomen waar je op kunt letten.

Trauma kan zich op verschillende manieren manifesteren, afhankelijk van de persoon en de aard van het trauma. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen van trauma:

 1. Flashbacks: Onverwachte en levendige herbelevingen van het trauma.
 2. Vermijding: Actief vermijden van situaties, mensen of plaatsen die herinneringen aan het trauma oproepen.
 3. Hyperarousal: Constante alertheid, prikkelbaarheid, moeite met slapen en concentreren.
 4. Negatieve gedachten en stemmingen: Constante gevoelens van verdriet, schuld, angst, schaamte of boosheid.
 5. Dissociatie: Het gevoel hebben dat je niet verbonden bent met jezelf of je omgeving, of het gevoel hebben dat je 'er niet echt bent'.
 6. Veranderingen in emoties en relaties: Moeite hebben met het ervaren van positieve emoties, afstand nemen van geliefden of moeite hebben met vertrouwen.


Als je een aantal van deze symptomen bij jezelf herkent en je denkt dat ze gerelateerd kunnen zijn aan een traumatische ervaring uit het verleden, is het raadzaam om met een professional te praten, zoals een therapeut. Zij kunnen je helpen om je ervaringen te begrijpen en je ondersteunen bij het verwerken van je trauma. Wij zijn al 8 jaar trauma-therapeut en staat klaar om jou te helpen. 


Wat houdt traumatherapie in? Welke soorten trauma therapie zijn er? 

 Traumatherapie is een vorm van therapie die gericht is op het helpen van mensen die lijden aan psychologische gevolgen van trauma's. Trauma's kunnen worden veroorzaakt door verschillende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuurrampen, geweld, seksueel misbruik, verlies van een geliefde, of andere ingrijpende ervaringen.

Traumatherapie omvat doorgaans verschillende benaderingen en technieken, afhankelijk van de specifieke behoeften van de persoon en de aard van het trauma. Enkele veelvoorkomende vormen van traumatherapie zijn:

 1. Cognitieve gedragstherapie (CGT): Deze benadering richt zich op het identificeren en veranderen van negatieve gedachten en gedragingen die verband houden met het trauma. Het kan onder meer exposuretherapie omvatten, waarbij de persoon geleidelijk wordt blootgesteld aan herinneringen aan het trauma om ze te helpen ermee om te gaan.
 2. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): Deze therapie maakt gebruik van oogbewegingen of andere vormen van bilaterale stimulatie om de verwerking van traumatische herinneringen te vergemakkelijken, waardoor de emotionele lading ervan wordt verminderd.
 3. Somatic Experiencing: Dit is gericht op het herstellen van het evenwicht tussen het lichaam en de geest na trauma's door middel van aandacht voor lichamelijke sensaties en het geleidelijk loslaten van opgeslagen spanning.
 4. Narratieve therapie: Deze benadering moedigt individuen aan om hun trauma-verhalen te vertellen en te herinterpreteren, waardoor ze meer controle krijgen over hun ervaringen en identiteit.
 5. Mindfulness en meditatie: Deze technieken kunnen worden gebruikt om de persoon te helpen bij het ontwikkelen van meer bewustzijn en acceptatie van hun emoties en lichaamssensaties.


Het doel van traumatherapie is om mensen te helpen de impact van het trauma op hun leven te verminderen, symptomen zoals angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS) te verminderen en hun vermogen om met stress om te gaan en relaties op te bouwen te verbeteren.

Elk van bovenstaande methodes ben ik uitgebreid in geschoold en getraind en voer ik al 8 jaar uit. 

Daarnaast doe ik in mijn praktijk aan schematherapie en innerlijk kindwerk: 

Schematherapie:
Soms heb je als kind belangrijke emotionele basisbehoeften onvoldoende gekregen om evenwichtig op te groeien als een emotioneel-stabiele volwassen persoon. Je hebt als kind maniertjes ontwikkeld om met dit tekort om te gaan. Die maniertjes zitten je nu als volwassene behoorlijk in de weg. Schema therapie is een vorm van psychotherapie waarbij je leert om diepgewortelde patronen van denken, voelen en gedrag te begrijpen en te veranderen. Deze patronen, ook wel "schema's" genoemd, ontstaan meestal in je jeugd door ervaringen en beïnvloeden hoe je naar jezelf, anderen en de wereld kijkt. Door middel van gesprekken en oefeningen met een therapeut werk je aan het herkennen van deze schema's en leer je nieuwe, gezondere manieren van denken en doen. Dit kan helpen bij verschillende problemen, zoals depressie, angst, en moeilijkheden in relaties.

Innerlijk kind werk:

Innerlijk kind werk is een therapeutische benadering die gericht is op het verkennen en helen van emotionele wonden, trauma's en belemmeringen die zijn ontstaan ​​tijdens de kindertijd. Het concept gaat ervan uit dat veel van onze huidige emotionele, gedragsmatige en relationele patronen hun oorsprong hebben in onze vroege jeugdervaringen.

Het innerlijke kind vertegenwoordigt het emotionele deel van onszelf dat gevormd is tijdens onze kinderjaren. Dit deel kan gewond, verwaarloosd, angstig of onzeker zijn als gevolg van negatieve ervaringen of traumatische gebeurtenissen in de kindertijd. Innerlijk kind werk richt zich op het identificeren van deze gewonde delen, het begrijpen van hun behoeften en het bieden van helende en ondersteunende ervaringen om ze te helen.

Dit proces kan verschillende therapeutische technieken omvatten, zoals visualisatie, meditatie, journaling, innerlijke dialoog, creatieve expressie en traumagerichte therapieën zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Het doel van innerlijk kind werk is om emotionele blokkades te doorbreken, zelfcompassie te cultiveren, zelfbewustzijn te vergroten en gezondere emotionele reacties en relaties te bevorderen. 

Verwerken van je verleden

Wat is de beste therapie bij trauma? 

 Er is geen one-size-fits-all antwoord op deze vraag omdat de effectiviteit van therapie kan variëren afhankelijk van de individuele behoeften, de aard van het trauma en andere factoren. 

Echter, therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en traumagerichte therapieën zoals schematherapie hebben allemaal een goede reputatie in het helpen van mensen bij het verwerken van trauma's. Het is belangrijk om met een getrainde professional te werken om de beste benadering voor jouw specifieke situatie te vinden. Weet dat ik hierin zeer goed getraind ben. Ik sta voor je klaar! 

Wat doe je bij traumatherapie? 

Bij traumatherapie gaat het erom mensen te helpen omgaan met en herstellen van traumatische ervaringen. Wij gebruiken verschillende benaderingen, afhankelijk van de behoeften van de cliënt en de aard van het trauma. Hier zijn enkele veelvoorkomende aspecten van traumatherapie:

 1. Veiligheid creëren: Het eerste doel van traumatherapie is het creëren van een veilige omgeving waarin de cliënt zich comfortabel voelt om over hun trauma te praten. Dit kan betekenen dat de therapeut een vertrouwensband opbouwt en een gevoel van stabiliteit en controle bevordert.
 2. Traumaverwerking: Therapeuten gebruiken verschillende technieken om cliënten te helpen hun traumatische ervaringen te verwerken. Dit kan onder meer praten over de gebeurtenis, het identificeren van triggers, het erkennen en veranderen van negatieve overtuigingen die zijn ontstaan door het trauma, en het gebruik van technieken zoals exposuretherapie om cliënten te helpen hun angsten te overwinnen.
 3. Emotionele regulatie: Traumatherapie richt zich vaak op het helpen van cliënten omgaan met intense emoties die verband houden met het trauma, zoals angst, verdriet, boosheid en schaamte. Therapeuten leren cliënten vaardigheden aan voor emotionele regulatie, zodat ze beter kunnen omgaan met stressvolle situaties en triggers.
 4. Herstel van verbindingen: Trauma kan het vermogen van mensen om zich verbonden te voelen met anderen belemmeren. Traumatherapie richt zich vaak op het herstellen van deze verbindingen door het opbouwen van ondersteunende relaties en het aanleren van communicatie- en sociale vaardigheden.
 5. Zelfzorg en copingvaardigheden: Therapeuten helpen cliënten vaak bij het ontwikkelen van zelfzorg- en copingvaardigheden om stress te verminderen en hun algehele welzijn te verbeteren. Dit kan onder meer mindfulness, ontspanningstechnieken, gezonde levensstijlgewoonten en het stellen van grenzen omvatten. 


Wat is EMDR en hoe werkt het? 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

 

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast?
In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.
 
Welke voorbereidingen zijn nodig?
EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen vertellen wat hij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid bespreken hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven.
 

Hoe gaat EMDR in zijn werk?
De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In onze praktijk werken we met een lichtbalk, waarbij je een lichtje volgt dat heen en weer gaat. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDRprocedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.
 

Wat zijn de te verwachten effecten van EMDR?
De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.
 

Hoe werkt EMDR?
Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering, wanneer deze in gedachten wordt genomen, zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.
 

Zijn er ook nadelen aan EMDR?
Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen dat de cliënt een dagboekje bijhoudt en opschrijft wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting besproken worden.

Petra is een geaccrediteerde EMDR therapeut.

EMDR-lamp

Wat is PTSS en wanneer heb je PTSS? 

PTSS staat voor Posttraumatische Stressstoornis, afgekort als PTSS. Het is een psychische aandoening die wordt getriggerd door een angstaanjagende gebeurtenis, hetzij door het zelf ervaren ervan, hetzij door het getuige zijn ervan. Symptomen kunnen onder meer flashbacks, nachtmerries, ernstige angst en oncontroleerbare gedachten over de gebeurtenis omvatten. Mensen met PTSS kunnen zich gestrest of angstig voelen, zelfs wanneer ze niet in gevaar zijn. Het is belangrijk dat personen die lijden aan PTSS professionele hulp en ondersteuning zoeken om hun symptomen te beheren. 

 PTSS, oftewel posttraumatische stressstoornis, wordt vastgesteld door een gekwalificeerde professional in de geestelijke gezondheidszorg, zoals een psychiater, GZ-psycholoog of huisarts. De diagnose wordt meestal gesteld op basis van een grondige beoordeling van de symptomen, de medische geschiedenis van de persoon en eventuele traumatische gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt. Deze beoordeling kan bestaan uit interviews, vragenlijsten en observaties. Om gediagnosticeerd te worden met PTSS, moeten de symptomen aan bepaalde criteria voldoen volgens diagnostische handboeken zoals de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) of de ICD-10 (International Classification of Diseases). 

Als ik vermoeden heb dat jouw trauma PTSS bij jou heeft veroorzaakt zal ik dit met je bespreken en je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp, je krijgt dan van hun een diagnose PTSS na onderzoek en de behandeling wordt dan vergoed vanuit je basisverzekering.  Gedurende de wachttijd die daarbij vaak is kan ik je wel verder helpen. 


Kun je een trauma zelf verwerken? 

 Traumaverwerking kan een complex proces zijn en de haalbaarheid van zelfverwerking kan sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het trauma, de persoonlijke veerkracht, de beschikbare ondersteuning en de copingvaardigheden van een individu.

In sommige gevallen kunnen mensen met de juiste middelen en ondersteuning hun trauma zelf verwerken, terwijl anderen mogelijk professionele begeleiding nodig hebben.

 Hier zijn enkele algemene stappen die je zou kunnen nemen om een trauma te verwerken:

 1. Erkenning: Het erkennen van het trauma en het accepteren van de emoties die ermee gepaard gaan, is een belangrijke eerste stap. Het is essentieel om jezelf toe te staan om verdrietig, boos, bang of welke emotie dan ook te voelen in reactie op het trauma.
 2. Zoek steun: Het is belangrijk om steun te zoeken bij vrienden, familie of een professionele therapeut. Praten over wat er is gebeurd kan helpen bij het verwerken van de emoties en het vinden van perspectief.
 3. Self-care: Zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als mentaal. Dat kan betekenen dat je gezond eet, voldoende slaapt, regelmatig beweegt en ontspanningsoefeningen doet. Het kan ook inhouden dat je jezelf ruimte geeft om te rouwen en te herstellen.
 4. Therapie: Het volgen van therapie bij een getrainde professional kan enorm behulpzaam zijn bij het verwerken van trauma. Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en traumagerichte therapieën kunnen effectief zijn bij het verminderen van de impact van het trauma.
 5. Schrijf het op: Het bijhouden van een dagboek kan helpen bij het verwerken van gedachten en emoties die verband houden met het trauma. Het kan ook helpen bij het identificeren van patronen of triggers die van invloed kunnen zijn op je reacties.
 6. Wees geduldig: Het verwerken van een trauma kost tijd en het is normaal dat het een tijdje duurt voordat je je beter begint te voelen. Wees geduldig en mild voor jezelf tijdens dit proces.
 7. Zoek professionele hulp indien nodig: Als je merkt dat het trauma je dagelijks functioneren belemmert of als je het gevoel hebt dat je er niet alleen doorheen komt, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken. Een getrainde therapeut kan je helpen bij het ontwikkelen van coping-strategieën en het verwerken van het trauma op een gezonde manier.


Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier een trauma verwerkt. Het is oké om hulp te vragen en om tijd te nemen om te genezen. 

Wordt traumatherapie bij jou vergoed? 

Ik kies er heel bewust voor om niet samen te werken met ziektekostenverzekeraars voor vergoedingen van mijn therapie. Het tarief dat ik vraag is 75 euro voor een uur therapie, dit bedrag is lager dan wat je zelf moet betalen bij een aanvullende verzekering, vreemd he? Ik leg dit uitgebreid uit, met rekenvoorbeelden- wil je dat lezen? Klik hier