Relatietherapie

Relatietherapie

Hier geef ik mijn antwoord op de volgende vragen:

 • Heeft relatietherapie nog zin?
 • Hoeveel kans van slagen heeft relatietherapie?
 • Wat zijn de kosten van relatietherapie en kan je het vergoed krijgen? 
 • Wat doe je bij relatietherapie?
 • Welke vragen stelt een relatietherapeut? 
 • Kan relatietherapie je relatie redden? 
 • Wat als mijn partner niet mee wil, kan ik alleen komen?  


Over EFT-relatietherapie (Emotionally Focused Therapie) heb ik een blog geschreven, die lees je hier.

Over vreemdgaan heb ik zeer informatieve blog geschreven, die lees je hier. 


"De onderstroom die niemand zag, bepaalde de richting op elk gebied. We communiceren weer en leren niet alleen problemen benoemen, maar slagen er nu ook in om samen steeds naar een oplossing te zoeken" - Man 32 en vrouw 30

Jullie komen er samen niet meer uit. Er is zoveel gezegd, zoveel gebeurd. Zoveel ruzie en discussie, of al een lange tijd van zwijgen en negeren. Tijd voor hulp. Zoveel vragen: Hoe gebroken is de verbinding tussen jullie? Zijn jullie echt uit elkaar gegroeid? Is er misschien sprake van overspel? Waarom is dit gebeurd? Kan je de ander nog vergeven? Is het vertrouwen voor altijd weg? 

Wat is er samen nog te verbeteren en vooral de vraag "hoe pakken we dat aan". In relatietherapie gaan we hierover het gesprek aan. 


Vele stellen voor jullie zijn dolgelukkig dat ze de stap naar onze relatietherapie hebben genomen. Het is veel minder eng en beladen dan je misschien denkt. Het kan zoveel ophelderen. In een paar gesprekken kan je grote stappen zetten waarvan je zou willen dat jullie dit veel eerder hadden gedaan omdat er dan veel verdriet, onbegrip en frustratie bespaard was gebleven. 

 
Vraag gerust een kennismakingsgesprek aan en kijk of jullie een klik met mij hebben en jullie je op je gemak voelen. Ik wil er graag voor jullie zijn. 

Heeft relatietherapie nog zin? 

Natuurlijk!, relatietherapie kan zeker zinvol zijn. Het kan een waardevolle bron van ondersteuning zijn voor jullie. Het biedt een veilige ruimte waarin jullie je gevoelens, behoeften en zorgen kunnen uiten, terwijl je leert effectiever te communiceren en problemen op te lossen.

Het is belangrijk om te onthouden dat het succes van relatietherapie afhangt van verschillende factoren, waaronder de bereidheid van beide partners om deel te nemen, de ernst van de problemen waarmee jullie worden geconfronteerd en de kwaliteit van de therapeutische relatie; ofwel in hoeverre jullie een klik met mij voelen en mij vertrouwen.  Ik zal mijn uiterste best doen om een goede band van vertrouwen en openheid met jullie op te bouwen. 

Maar over het algemeen kan relatietherapie een krachtig hulpmiddel zijn om de band tussen jullie te versterken en jullie te helpen een gezonde en bevredigende relatie op te bouwen.

Hoeveel kans van slagen heeft relatietherapie? 

 Het succes van relatietherapie hangt van verschillende factoren af, waaronder de ernst van de relatieproblemen, de bereidheid van beide partners om samen te werken, de kwaliteit van de therapie en de vaardigheid van de therapeut. Over het algemeen is er geen garantie op succes, maar onderzoek laat gelukkig zien dat relatietherapie effectief is voor veel stellen.

Studies tonen aan dat ongeveer twee-derde van de stellen die relatietherapie volgen, verbetering in hun relatie ervaren. Deze verbeteringen kunnen zich uiten in betere communicatie, conflictbeheersing en emotionele verbondenheid. Echter, het succespercentage varieert sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het koppel en de therapieaanpak die wordt gevolgd.

Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en te erkennen dat relatietherapie hard werken en toewijding van beide partners vereist. Soms kan zelfs als de relatie niet wordt gered, therapie helpen om een ​​gezonde scheiding mogelijk te maken. 

Het is altijd het beste om advies in te winnen bij een gekwalificeerde relatietherapeut die kan helpen bij het beoordelen van de specifieke situatie en het aanbieden van passend advies en begeleiding. Ik ben een zeer goed geschoolde HBO- relatietherapeut die al 8 jaar relatietherapie geeft. 


Relatietherapie

Wat zijn de kosten van relatietherapie en kan je relatietherapie vergoed krijgen? 

In de wijde omgeving van Culemborg ben ik de goedkoopste relatietherapeut. Ik doe dit bewust omdat ik iedereen willen helpen, ook de mensen die wat minder te besteden hebben. 

Bij mijn praktijk kost relatietherapie 75 euro per sessie van ongeveer 1 uur.  Meestal zijn er tussen de 5 en de 10 gesprekken nodig, afhankelijk van jullie problemen. 

Geen enkele ziektekostenverzekeraar vergoed relatietherapie. Ook niet vanuit de aanvullende verzekering. Wel zijn er eventueel andere vergoedingsmogelijkheden, ik denk daarover graag met jullie mee tijdens het kennismakingsgesprek. 

Wat doe je bij relatietherapie? Welke vragen stelt een relatietherapeut? 

Bij relatietherapie werk ik met jullie samen om de problemen in jullie relatie te identificeren, begrijpen en aan te pakken. De focus ligt op het verbeteren van de communicatie, het oplossen van conflicten en het versterken van de band tussen jullie. 

Ik kan jullie helpen om je emoties naar elkaar toe te uiten, misverstanden te verhelderen en nieuwe manieren te vinden om met elkaar om te gaan. Dit kan inhouden dat jullie leren effectiever te communiceren, jullie behoeften en verwachtingen uit te drukken, en meer begrip en empathie voor elkaar te tonen. 

De therapie kan verschillende benaderingen omvatten, afhankelijk van de behoeften van jullie; zoals cognitieve gedragstherapie, emotioneel-gerichte therapie of systeemtherapie met familieopstellingen. Het uiteindelijke doel is om de relatie te versterken en een gezondere, gelukkigere verbintenis tussen jullie te bevorderen.

 Bij relatietherapie beginnen we met een uitgebreide start, waarbij ik luister naar jullie verhaal en goed ga doorvragen, zodat ik zoveel mogelijk boven tafel krijg. Daarna plan ik met jullie elk apart een gesprek, om jullie verder uit te vragen naar je opvoeding, je eerdere relaties en jouw visie op jullie relatie nu. Aan de hand van deze 3 gesprekken stel ik jullie een plan van aanpak voor. Daarin kan ik ook inschatten hoeveel sessies er nodig zullen zijn. 

Autonomie vd liefdevolle verbondenheid
Bij mensen botsen vaak de verlangens om enerzijds autonoom te zijn en zelf te kunnen beschikken over wat we willen in het leven en anderzijds de intense behoefte aan liefdevolle verbondenheid, waarin we gaan voor saamhorigheid en liefde. Een relatie tussen twee mensen gaat vaak over het bepalen of de kosten van het samen zijn nog wel opwegen tegen wat een relatie hebben jou brengt. Samen gaan we hiernaar kijken.

Gedragspatronen doorbreken
Daarnaast ontstaan er tussen twee geliefden in de relatie vaak patronen die elkaar versterken en in stand houden. Een negatieve dynamiek, een wisselwerking waar je samen niet meer uitkomt. Deze patronen gaan we ontdekken en doorbreken. 

Ik hang graag de dingen op aan de kapstok dat een relatie drie pilaren heeft; je bent maatjes, minnaars en een goed team. De pilaren staan op een fundament van liefde, vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid.  Op elk van deze aandachtsgebieden kunnen dingen scheef zakken waardoor je het gevoel krijgt dat de relatie niet meer is hoe het ooit was. Heb je nog genoeg tegoed op elkaars rekening? Stort je nog wel eens credits bij of neem je al lange tijd alleen maar op?

Samen gaan we aan de slag. Dit kan van alles betekenen;

* Anders naar elkaar leren kijken. Meer begrip, relativeren of inzichten in hoe de ander denkt en voelt
* Onderhandelen. Geven en nemen of komen tot nieuwe afspraken
* Uitpraten. Zaken die al lang wringen open gooien en plaatsen op een mooie plek in jullie museum der relatie-kwetsuren
* Acceptatie. Sommige dingen zul je moeten accepteren van de ander. Ik hou van je ondanks....
* Zelf dingen willen veranderen nu je beter begrijpt wat jouw gedrag voor effect heeft op de ander.

Bij relatietherapie zetten jullie een uur in de week of om de week voor elkaar opzij om met hulp echt weer met elkaar te praten en om dingen te kunnen uitspreken die misschien samen zonder ruzie of onbegrip niet meer lukken. Ook als mocht blijken dat herstel er echt niet meer inzit is het een fijn gevoel dat jullie er alles aan gedaan hebben om te onderzoeken wat er nog mogelijk was om te herstellen. Je kan dan voor jezelf en je omgeving heel goed uitleggen wat de doorslag echt heeft gegeven om ermee te stoppen.

Welke vragen zal ik aan jullie stellen? 

Ik stel doorgaans een breed scala aan vragen om inzicht te krijgen in de dynamiek van jullie relatie en de individuele behoeften en uitdagingen van elk van de partners. 

Hier zijn enkele veelvoorkomende vragen die een relatietherapeut zou kunnen stellen:

 1. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet en wat trok jullie tot elkaar aan?
 2. Wat zijn jullie belangrijkste waarden en doelen in het leven?
 3. Hoe zouden jullie de huidige staat van jullie relatie beschrijven?
 4. Wat zijn de grootste bronnen van spanning of conflict in jullie relatie?
 5. Hoe communiceren jullie met elkaar als er problemen of meningsverschillen ontstaan?
 6. Hoe worden beslissingen genomen binnen jullie relatie?
 7. Op welke manieren tonen jullie liefde en genegenheid naar elkaar?
 8. Hoe verdelen jullie huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden?
 9. Wat zijn jullie verwachtingen van elkaar op het gebied van emotionele steun en verbondenheid?
 10. Hoe gaan jullie om met verschillen in behoeften, interesses of persoonlijkheden?
 11. Hebben jullie eerder relatiestress of problemen ervaren? Zo ja, hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
 12. Hoe ziet jullie ideale relatie eruit en waar zien jullie ruimte voor verbetering?
 13. Hoe belangrijk is intimiteit en seksualiteit binnen jullie relatie en hoe tevreden zijn jullie hiermee?
 14. Wat zijn jullie individuele en gezamenlijke doelen voor de toekomst van jullie relatie?
 15. Hoe zouden jullie willen dat jullie relatie er over vijf of tien jaar uitziet?


Deze vragen helpen de therapeut om de relatie beter te begrijpen, om de behoeften en verwachtingen van beide partners te identificeren en om samen met hen aan oplossingen te werken voor eventuele problemen of conflicten. 

Relatietherapie

Kan relatietherapie je relatie redden? 

 
Relatietherapie kan zeker helpen bij het redden van jullie relatie, maar het succes hangt af van verschillende factoren, zoals de bereidheid van beide partners om aan de relatie te werken, de ernst van de problemen en de kwaliteit van de therapie zelf. Na acht jaar van het geven van relatietherapie en vele bijscholingen durf ik wel te zeggen dat ik inmiddels echt goed ben geworden in mijn vak. 

Hier zijn enkele manieren waarop mijn relatietherapie kan helpen:

 1. Communicatie verbeteren: Therapie kan jullie helpen effectiever met elkaar te communiceren, jullie behoeften en gevoelens te uiten en naar elkaar te luisteren zonder oordeel.
 2. Conflicthantering:  Therapie kan jullie tools en strategieën bieden om conflicten op een gezonde en constructieve manier aan te pakken, in plaats van te vervallen in destructieve patronen van ruzie en vermijding.
 3. Begrip en empathie vergroten: Door meer inzicht te krijgen in elkaars perspectieven, ervaringen en emoties, kunnen jullie meer begrip en empathie voor elkaar ontwikkelen, wat de band kan versterken.
 4. Oude patronen doorbreken: Relatietherapie kan helpen bij het identificeren van negatieve patronen en dynamieken die de relatie schaden, en jullie leren hoe je deze kunnen doorbreken en vervangen door gezondere interacties.
 5. Toewijding versterken: Door samen aan de relatie te werken in therapie, kunnen jullie je toewijding aan elkaar en aan het verbeteren van de relatie versterken.


Het is echter belangrijk op te merken dat relatietherapie geen wondermiddel is en niet alle relaties kan redden. Soms kunnen de problemen te diepgeworteld zijn, of kunnen een of beide van jullie niet bereid zijn om voldoende aan de relatie te werken. In dergelijke gevallen kan therapie nog steeds waardevol zijn, zelfs als het uiteindelijke resultaat niet is om de relatie te redden, maar eerder om een ​​gezonde scheiding te vergemakkelijken. 

Kan relatietherapie ook alleen? Wat als mijn partner niet mee wil komen naar relatietherapie? 

Ook als je partner niet mee wil kan een gesprek hierover zinvol zijn. Het is dan geen relatietherapie, maar individuele therapie. Samen kijken we naar de redenen waarom je bij de ander weg zou willen en of dit voor jou de juiste beslissing is. Wat je nog zou kunnen proberen en welke vragen je jezelf eens heel eerlijk zou moeten stellen. Bedenk dat je een ander niet kan veranderen, maar als jij je anders opstelt naar je partner kan deze zich ook niet meer hetzelfde blijven gedragen.

Als je partner niet mee wil naar relatietherapie, kan dat erg frustrerend en ontmoedigend zijn. Hier zijn een paar stappen die je zou kunnen overwegen:

 1. Communiceer openlijk: Praat met je partner over waarom ze niet willen deelnemen aan relatietherapie. Misschien hebben ze angsten of twijfels die ze niet hebben geuit. Luister naar hun standpunt zonder te oordelen en probeer hun bezorgdheden te begrijpen.
 2. Leg de voordelen uit: Leg rustig uit waarom je denkt dat relatietherapie kan helpen. Benadruk dat het doel niet is om de schuld ergens neer te leggen, maar om samen aan de relatie te werken en de communicatie te verbeteren.
 3. Stel alternatieven voor: Als je partner niet comfortabel is met traditionele relatietherapie, suggereer dan andere opties zoals relatiecoaching, online therapie of zelfhulpboeken die jullie samen kunnen lezen en bespreken.
 4. Geef het tijd: Soms heeft iemand gewoon wat tijd nodig om na te denken over de mogelijkheid van therapie. Forceer het niet en geef je partner de ruimte om erover na te denken.
 5. Werk aan jezelf: Zelfs als je partner niet mee wil naar therapie, kun je nog steeds werken aan jezelf en aan het verbeteren van de relatie. Zelfreflectie, zelfhulpboeken en individuele therapie kunnen allemaal nuttig zijn.
 6. Stel grenzen: Als je partner volledig weigert om te werken aan de relatie, moet je misschien grenzen stellen en beslissen wat het beste is voor jouw welzijn. Dit kan betekenen dat je individuele therapie zoekt om te bespreken hoe je verder wilt gaan.


Onthoud dat het belangrijk is om geduldig en respectvol te blijven in deze situatie. Relatietherapie kan erg waardevol zijn, maar het is het meest effectief als beide partners bereid zijn om eraan te werken. 


Relatietherapie

Blogs over relatietherapie onderwerpen

Wil je meer lezen? Ik heb de volgende uitgebreide informatieve blogs geschreven:

Wat is EFT (Emotionaly Focused Therapy) en is dit de beste vorm van relatietherapie?

Alles over vreemdgaan.